# 130

Infoacsa

Butlletí de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Departament de Salut

Impacte gràfic InfoACSA
Divendres, 09 de setembre de 2016 Imprimeix | Butlletins anteriors

Castellano

Agenda

::Actualitat

Begudes energètiques: fem-ne un consum responsable

Les begudes energètiques són, en general, begudes amb un contingut elevat de cafeïna, normalment l’equivalent a dos cafès exprés o a quatre begudes de cola. Els infants, les dones embarassades o en període de lactància, les persones amb patologies cardíaques o trastorns neurològics i les persones sensibles a la cafeïna n’haurien d’evitar el consum.

Es recomana no utilitzar-les per apagar la set ni per ajudar a recuperar-se després d’un exercici físic intens, ni tampoc per combinar amb begudes alcohòliques.

A l'estiu, aliments segurs: stop a les TIA!

Les elevades temperatures de l’estiu i el temps transcorregut entre que es prepara el menjar i es consumeix poden afavorir el creixement microbià i causar una toxiinfecció alimentària (TIA): una malaltia provocada per la ingesta d’aliments contaminats amb microorganismes patògens o les seves toxines. Per això, l’estiu és l’època més crítica pel que fa a la incidència de les TIA.

Mantenir la cadena del fred des de l’elaboració dels aliments fins a l’hora de consumir-los i respectar les normes d’higiene durant la preparació i la conservació del menjar ajuda a garantir la seguretat dels aliments.

Riscos per a la salut pública relacionats amb la presència de Bacillus cereus i altres Bacillus spp. en els aliments, EFSA 2016

La Comissió Europea va sol·licitar a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) que elaborés un dictamen científic sobre els riscos per a la salut pública relacionats amb la presència de Bacillus cereus i altres Bacillus spp., incloent-hi Bacillus thuringiensis en els productes alimentosos, que representa una actualització del dictamen de 2005 sobre els riscos per a la salut pública relacionats amb Bacillus cereus i altres espècies de Bacillus en els aliments.

L'Agència Europea de Medicaments ha actualitzat el seu consell científic sobre l'ús de l'antibiòtic colistina en els animals

Com a resposta al descobriment d’un nou mecanisme de resistència dels bacteris a la colistina (causada pel gen MCR-1), la Comissió Europea va demanar a l’Agència Europea de Medicaments (EMA) que tornés a avaluar l’impacte de l’ús de la colistina en la salut humana i animal, les conseqüències de la resistència i quins tractaments alternatius estan disponibles.

L’EMA ha fet una crida als estats membres perquè redueixin la utilització de la colistina en els animals amb l’objectiu de disminuir el risc de resistència als antimicrobians.

AECOSAN Memòria 2015

L’Agència espanyola de consum, seguretat alimentària i Nutrició presenta la Memòria d’Activitats 2015.

Amunt

::Legislació

Les transformacions autoritzades són la soja modificada genèticament FG72, la soja modificada genèticament MON 87708 × MON 89788 i la soja modificada genèticament MON 87705 × MON 89788.

Aquesta normativa transposa la Directiva europea 2013/51/Euratom, que completa els criteris sanitaris per a la protecció de la salut a les aigües de consum humà.

El silici orgànic es podrà comercialitzar a la Unió per a ús en complements alimentosos en forma líquida destinats a la població adulta.

Agost 2016

Amunt

::Malbaratament d’aliments

Contra el malbaratament alimentari tu hi tens molt a fer

No malbaratis: Revisa la nevera.

Cada Català llença a la brossa 34 Kg. d'aliments a l'any que es podrien haver consumit.

Amunt

::Receptes

Recepta d'agost 2016.

© Generalitat de Catalunya