# 125

Infoacsa

Butlletí de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Departament de Salut

Impacte gràfic InfoACSA 10
Dimarts, 12 d'abril de 2016 Imprimeix | Butlletins anteriors

Castellano

Agenda: Actes i jornades

Formació

::Actualitat

Plaguicides: avenços en l'avaluació dels riscos acumulatius

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i els seus socis europeus han desenvolupat un programa informàtic —conegut com l’eina d’avaluació de riscs Monte Carlo (MCRA) — per fer l’avaluació del risc acumulatiu derivat de l’exposició a múltiples residus de plaguicides, tal com ho requereix la legislació europea.

Aquesta eina s’ha utilitzat en un estudi pilot per fer les avaluacions de l’exposició dels consumidors en un grup de plaguicides que poden afectar la tiroide i el sistema nerviós. Els resultats d’aquestes avaluacions es publicaran a finals d’aquest any, i l’EFSA els tindrà en compte en els propers informes científics sobre les avaluacions de riscos acumulatius per a la tiroide i el sistema nerviós el 2017.

#Efsa4Bee, un nou web per saber-ho tot sobre la salut de les abelles

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ha posat en marxa un web dedicat al treball sobre la salut de les abelles.

Conté la informació bàsica sobre els projectes de l’Autoritat pel que fa a l'avaluació del risc sobre els diversos factors d'estrès per a les abelles, així com altres treballs en matèries com ara plaguicides, salut animal i risc ambiental.

Una nova guia d'orientacions sobre els pesticides harmonitza els estudis de camp sobre dissipació de residus dels plaguicides en el medi terrestre

S’ha publicat el document Guidance document for conducting pesticide terrestrial field dissipation studies, unes orientacions sobre els pesticides que harmonitzen criteris i metodologies per dur a terme estudis sobre la dissipació de pesticides en el medi terrestre en el camp. Aquest document ha estat elaborat per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, un grup de treball dirigit per l’Agència Europea de Seguretat Alimentària, l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units i l’Agència de Salut del Canadà.

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, que es va crear en resposta a una sèrie de crisis alimentàries a finals de 1990, ha publicat un manual amb recomanacions per a la comunicació durant una crisi que pot servir com a referència per a les autoritats nacionals de seguretat alimentària dels estats membres de la Unió Europea (UE). Davant d’una crisi alimentària, la comunicació ràpida, concisa i clara és essencial per gestionar la crisi i protegir els consumidors.

Aquest manual descriu les diferents fases d’una crisi alimentària i proporciona una guia pas a pas per dur a terme una comunicació eficaç. Les bones pràctiques que s’hi recomanen es basen en els principis següents: 

  • La presa de control de la comunicació al voltant de l’incident.
  • La comunicació de l’incident el més ràpid possible per protegir la integritat de la salut del potencial afectat.
  • La determinació del públic objectiu i les eines de comunicació adequades per arribar-hi.
  • La claredat i transparència de la comunicació.

La col·laboració amb altres parts implicades, sobretot tenint en compte que les crisis alimentàries no coneixen fronteres internacionals.

Amunt

::Legislació

Dinou països prohibeixen el cultiu del blat de moro modificat genèticament MON 810 al seu territori

S’ha aprovat la Decisió d’execució (UE) 2016/321 de la Comissió, de 3 de març de 2016, per la qual s'adapta l'àmbit geogràfic de l'autorització de cultiu del blat de moro (Zea mays L.) modificat genèticament MON 810 (MON-ØØ81Ø-6).

La Directiva (UE) 2015/412 va introduir la possibilitat que un estat membre demani que s'adapti l'àmbit geogràfic d'aplicació d’una autorització de cultiu ja concedida de manera que el seu territori quedi exclòs del cultiu completament o parcialment.

En el DOUE L 61 de 8 de març de 2016 s’ha publicat un nou reglament (Reglament (UE) 2016/324), que modifica i corregeix la llista d'additius alimentaris autoritzats a la Unió Europea.

Lacto-N-neotetraosa i 2?-O-fucosil-lactosa, ingredients alimentaris nous

S’autoritza la comercialització de Lacto-N-neotetraosa (Decisió d’execució (UE) 2016/375) i 2′-O-fucosil-lactosa (Decisió d’execució (UE) 2016/376) d’acord amb el Reglament (CE) núm. 258/97, com a ingredients alimentaris nous.

S'autoritza la comercialització de pa tractat amb radiació ultraviolada com a nou aliment

S’ha publicat la Decisió d’execució (UE) 2016/398 de la Comissió, de 16 de març de 2016, per la qual s’autoritza la comercialització de pa tractat amb radiació ultraviolada com a aliment nou d’acord amb el Reglament (CE) núm. 258/97 del Parlament Europeu i del Consell.

El pa tractat amb radiació ultraviolada consisteix en pans i panets amb llevat (sense cobertura) als quals s’aplica un tractament amb radiació ultraviolada després de la cocció a fi de convertir l’ergosterol en vitamina D2 (ergocalciferol). L’objectiu del tractament amb radiació ultraviolada és augmentar el contingut en vitamina D del pa.

Amunt

::Publicacions

Els greixos trans en els aliments i la dieta de la població de la UE

Infografia interactiva sobre els greixos trans per conèixer què són, en quins aliments els podem trobar i com podem reduir el seu consum. 

Els greixos trans, que també es denominen “àcids grassos trans”, són un tipus de greixos que poden ser produïts industrialment quan es produeixen olis parcialment hidrogenats. També es troben de forma natural en els remugants (ovelles, cabres i vaques). 

Una ingesta elevada de greixos trans incrementa substancialment el risc de cardiopaties, més que qualsevol altre nutrient en una base calòrica. 

Es recomana no prendre més de 2.2 grams de greixos trans al dia.

Durant l'embaràs, aliments segurs més que mai!

Infografia de 10 consells d’alimentació saludable durant l’embaràs. Una alimentació adequada contribuirà a un bon desenvolupament del fetus.

Al·lèrgens a la restauració

Vídeo sobre informació alimentària als establiments de restauració. 

Un dels principals requeriments per a les persones que presenten al·lèrgia i/o intolerància alimentària és poder disposar d'informació complerta sobre la composició dels aliments per poder triar els productes amb ple coneixement i així eliminar el risc de patir una reacció adversa.  

La normativa europea sobre informació al consumidor estableix que tots els operadors alimentaris, inclosos els establiments de restauració, han de facilitar informació sobre els ingredients al·lèrgens empleats en els aliments que es presentin sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats.

Aquesta càpsula exposa quins són els 14 grups d'al·lèrgens pels quals hi ha obligació de facilitar informació sobre la seva presència en els aliments i quines són les formes en què es pot trobar aquesta informació als establiments de restauració.

Es publiquen dos nous capítols del document Elements traça en els aliments. Estudi de dieta total a Catalunya: el molibdè i el manganès
Butlletí Mapa de Perills. Febrer 2016

El mes de febrer s’han notificat 53 alertes al Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos (RASFF, per les seves sigles en anglès); en 28 la causa n’és la presència de patògens.

Amunt

::Receptes

 Contra el malbaratament d’aliments

 Seitons farcits al forn

© Generalitat de Catalunya