# 121

Infoacsa

Butlletí de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Departament de Salut

Impacte gràfic InfoACSA 10
Diumenge, 22 de novembre de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

Agenda

::Actualitat

Indicadors de la situació de la seguretat alimentària Catalunya 2013

Es publica un extracte de les dades més rellevants de l’anàlisi de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya de la Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya 2013

L’anàlisi de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya es porta a terme sobre la base del seguiment de diferents grups d’indicadors derivats de les dades facilitades pels organismes responsables en cada àmbit d’intervenció. Aquests grups d’indicadors són els següents:
• Incidència de malalties de transmissió alimentària en la població.
• Dades d’exposició de la població a perills alimentaris.
• Dades de prevalença de perills biològics i químics en aliments posats a disposició de la població així com en les fases diferents de la cadena alimentària.
• Grau de compliment de les regulacions preventives que són d’aplicació en les activitats de la cadena alimentària.
• Dades de percepció i confiança.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) aconsella mantenir les recomanacions de consum moderat de carn vermella i ocasional de carns processades, en el marc d'una alimentació variada i equilibrada.

El rentat de mans. Un element clau en la seguretat alimentària

Publicació d’un vídeo sobre el rentat de mans com element clau de la seguretat alimentària per evitar la contaminació dels aliments. El vídeo recorda l'obligació de rentar les mans  abans de manipular aliments, cada cop que manipulem escombraries, diners, cartrons, quan toquem animals i aliments per animals i després de tocar aliments crus, anar al vàter, esternudar, tossir i mocar-nos i sempre que les mans estiguin brutes.

Les principals conclusions confirmen que la diferència entre els conceptes "data de caducitat" i "data de consum preferent" és poc coneguda pels europeus.

El consum d’insectes és una pràctica que s’està introduint a Europa, sigui directament en el cas de l’alimentació de les persones o bé a través del seu interès  en l’alimentació dels animals. Els insectes són potents bioconvertidors que poden transformar la biomassa de baixa qualitat en proteïnes nutricionalment valuoses. En aquest context, el Comitè Científic de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat el 8 d’octubre d’enguany un document sobre el perfil del risc relacionat amb la producció i el consum d'insectes com a aliments i pinsos (Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed), on es revisen els pros i els contres de l’ús dels insectes en aquests àmbits. 

Amunt

::Legislació

Es fixen nous continguts màxims d’ HAPS i d’esclerocis de sègol banyut.

A nivells baixos, l'eritritol actua com a potenciador de gust i redueix els sabors estranys i la dolçor persistent associats a l'ús d'edulcorants de gran intensitat en aquestes begudes.

Dues modificacions relatius a les característiques dels olis d'oliva i dels olis de pinyolada d'oliva a fi de garantir l’aplicació en l’àmbit de la Unió de les normes internacionals més recents establertes pel Consell Oleícola Internacional (COI).

En el dictamen de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària sobre el p-menta-1,8-dien-7-al (núm. FL 05.117), publicat el 24 de juny de 2015, es va arribar a la conclusió que aquesta substància és genotòxica in vivo

Amunt

::Publicacions

Cartell

Consells per preparar plats a base de peix cru o poc fet de forma segura.

El coure és un element traça essencial per als éssers humans. Forma part de molts enzims, principalment oxidases, i proteïnes. El coure és necessari per al creixement del cos, per al bon manteniment del sistema immunitari i ossi, per al transport de ferro i per al metabolisme del colesterol i de la glucosa. També té una funció primordial, encara que no del tot coneguda, en l’angiogènesi, en la mielinització nerviosa i en l’acció de les endorfines.
La ingesta estimada per als diferents grups d’edat cobreix els requeriments d’ingesta establerts per l’EFSA i les recomanacions de les autoritats americanes i, per tant, no hi ha risc per a la salut a causa d’una deficiència.

Elements traça en els aliments. Estudi de dieta total a Catalunya

Full informatiu "Mapa de Perills" de periodicitat mensual que recull informació sobre perills detectats en aliments.

Guia de bones pràctiques d'higiene per a escorxadors d'aviram a Catalunya

L'Associació d'escorxadors d'aus i conills de Catalunya (ASSOCAT) ha promogut i impulsat l'elaboració d'aquesta guia de pràctiques correctes al sector d'escorxadors d’aviram amb la intenció de proporcionar a les empreses un manual que faciliti l'aplicació dels diferents sistemes d'autocontrol.

Aquesta guia ha estat reconeguda oficialment per les autoritats catalanes en matèria de seguretat alimentària.

Amunt

::Receptes

Arancini sicilià sense gluten i sense llet

La recepta d'Alícia d'aquest mes és apta per a al•lèrgics a la llet i al gluten.

© Generalitat de Catalunya