# 119

Infoacsa

Butlletí de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Departament de Salut

Impacte gràfic InfoACSA 10
Dilluns, 07 de setembre de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

L'estiu és una època especialment crítica pel que fa a la incidència de les toxiinfeccions alimentàries (TIA), les patologies que es produeixen per la ingestió d'aliments contaminats amb agents biològics o les seves toxines. De fet, al voltant del 60% dels brots es concentren durant els mesos de la calor, quan aquesta afavoreix el creixement de microorganismes. Tot i que aquesta informació és prou sabuda per la població, hi ha, però, falses creences en relació amb aquesta qüestió que l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) vol desmuntar.

Aquest document aporta també consells per preparar menjars per consumir fora de casa i evitar aquestes patologies, que es concentren en els mesos de calor.

Galetes amb cobertura de xocolata negra, sense gluten, envàs de 150 g, en l'etiquetatge en castellà no s'esmenta la llegenda "Pot contenir traces d'ou i fruits de closca".

Marca comercial: AUCHAN.
Lot afectat: 10044, amb data de consum preferent 2015.11.06.

A nivell de l’Estat espanyol, el producte ha estat distribuït a establiments de les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, València, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra i País Basc. L'empresa distribuïdora s'ha compromès a la retirada del producte dels establiments als quals ha estat distribuït.

Com a mesura de precaució, es recomana a aquells consumidors al·lèrgics a l’ou i els fruits de closca que no consumeixin el producte esmentat. Tanmateix, informem que el consum d’aquests productes no comporta cap risc per a la resta de consumidors.

Aquest producte és objecte d’alerta en el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació.

Amunt

::Legislació

En el BOE núm. 179 de 28 de juliol de 2015 s’ha publicat el Reial decret 640/2015, de 10 de juliol, pel qual s’aprova la llista de coadjuvants tecnològics autoritzats per a l’elaboració d’olis vegetals comestibles i els seus criteris d’identitat i puresa, i pel qual es modifica el Reial decret 308/1983, de 25 de gener, pel qual s’aprova la reglamentació tecnicosanitària d’olis vegetals comestibles.

Es publica el Reglament d’execució (UE) 2015/1375 pel qual s’estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de triquines en la carn. Aquesta norma comprèn les obligacions de les autoritats competents i de les empreses, estipula les excepcions i les anàlisis per a la detecció de triquina, el reconeixement oficial de les explotacions que acompleixen les condicions controlades d’estabulació i, finalment, els requisits sanitaris d’importació de les carns animals d’espècies susceptibles de ser portadores de triquines: porc, porc senglar, cavall, animals de caça, com ara l’ós i altres mamífers carnívors (inclosos els marins), rèptils i aus carnívores.

Amunt

::Publicacions

Les micotoxines són compostos tòxics produïts per diferents tipus de fongs, que pertanyen principalment als gèneres Aspergillus, Penicillium i Fusarium.
Sota condicions de temperatura i humitat favorables, aquests fongs proliferen i poden produir micotoxines. Solen entrar a la cadena alimentària a través d'aliments contaminats i cultius farratgers, principalment cereals.

La presència de micotoxines en els aliments i pinsos pot afectar la salut humana i animal, ja que pot causar molts efectes adversos com ara la inducció de càncer i trastorns hormonals, gastrointestinals i renals. Algunes micotoxines són també immunosupressores i causen una reducció de la resistència a les malalties infeccioses.

Full informatiu "Mapa de Perills" de periodicitat mensual que recull informació sobre perills detectats en aliments.

Amunt

::Receptes

crema_catalanaCrema catalana sense llet i sense gluten

La recepta d'Alícia d'aquest mes és apta per a al·lèrgics a la llet i al gluten

© Generalitat de Catalunya