• Imprimeix

Seguretat alimentària

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) és un àrea especialitzada de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que té com a finalitat aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a Catalunya. Aquestes són les seves línies de treball: avaluació i la comunicació de riscos per a la salut relacionats amb els aliments; suport a la coordinació de les actuacions de les administracions públiques catalanes competents en matèria de seguretat alimentària; impuls de la col·laboració entre administracions públiques, universitats i centres de recerca, sectors industrials i organitzacions de consumidors i usuaris; planificació estratègica i seguiment de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya.