• Imprimeix

Unitats de Salut Laboral al territori

mapa 2016 XUSL
La Xarxa d’Unitats de Salut Laboral del Departament de Salut, coordinada per la Unitat de Salut Laboral Central, configura l’element frontissa entre el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses i el sistema de mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Són les encarregades de realitzar les actuacions de salut laboral en cadascun dels seus àmbits territorials, per tal de desenvolupar les funcions que la normativa vigent assigna al Departament de Salut. Per tant, són les unitats especialitzades en salut laboral les que donen assessorament i suport als professionals sanitaris i a altres agents que hi intervenen i realitzen la vigilància i el control de la qualitat de les actuacions sanitàries adreçades a la millora de la salut dels treballadors en relació amb els riscos de la seva ocupació laboral habitual.

La distribució territorial coincideix amb la delimitació geogràfica sectorial de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.
 
 

Directori de les Unitats de Salut Laboral de Catalunya

Data d'actualització:  04.02.2016