• Imprimeix

Vigilància postocupacional de la salut dels treballadors exposats a l'amiant

Amiant

Actualment, el Departament de Salut té establert el Registre dels treballadors exposats i postexposats a l’amiant,  on estan incloses les dades del  Programa de Vigilància de la Salut de les persones treballadores post-exposades a l’amiant i els resultats dels exàmens de salut dels treballadors exposats actualment, realitzades per els Serveis de prevenció de riscos laborals. Aquest registre està coordinat per cadascuna de les unitats de salut laboral en el seu àmbit territorial.

L’objectiu  principal d’aquest registre és el reconeixement de les patologies relacionades amb l’amiant com a malalties professionals així com el seguiment de la Vigilància de la Salut en relació al l’amiant.

Quan es diagnostiqui una malaltia atribuïble a l’amiant, es reflectirà en un informe que elaborarà la Unitat de Salut Laboral per  tractar de facilitar el reconeixement d’aquesta malaltia com a contingència professional per part del Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

La Vigilància de la Salut de les persones treballadores post exposades a l’amiant es desenvolupa seguint el protocol establert amb les actuacions següents:

  • Identificar persones treballadores que han estat o estan exposades a l’amiant: es consideraran totes elles en les ocupacions i activitats on s’hagi manipulat amiant.
  • Determinar si aquestes persones treballadores han desenvolupat alguna patologia relacionada amb l’exposició a l’amiant.
  • Fer un seguiment integral i coordinat de la realització de la Vigilància de la Salut d’aquestes persones treballadores i col·laborar perquè es reconegui, si fos necessari, com a malaltia professional.
Data d'actualització:  03.04.2017