• Imprimeix

Vigilància epidemiològica de malalties relacionades amb el treball

El registre de les malalties relacionades amb el treball

La Llei de salut pública de Catalunya ordena el manteniment d’un sistema d’informació de les malalties relacionades amb el treball que hagin estat detectades pels diferents serveis assistencials. Amb aquesta finalitat, s’estableix un registre únic del Departament de Salut pel que fa a les malalties relacionades amb el treball que ha de servir tant per al control epidemiològic d’aquestes malalties com per al disseny d’intervencions dirigides a millorar la salut dels treballadors i de la població en general.

L’Agència de Salut Pública, mitjançant les unitats de salut laboral distribuïdes pel territori, té la capacitat d’explotar aquest registre centralitzat d’informació clínica i laboral obtinguda a partir de les notificacions de malaltia relacionada amb el treball provinent tant dels serveis públics de salut (SISCAT) com dels serveis mèdics dels serveis de prevenció de les empreses.

 

 

Notificació de les malalties relacionades amb el treball

La Xarxa d’Unitats de Salut Laboral de l’Agència de Salut Pública de Catalunya gestiona el Registre de Malalties Relacionades amb el Treball, que aporta informació sobre la patologia relacionada amb les condicions de treball que és atesa pel Sistema Públic de Salut.

Aquest registre recull la informació que aporten les notificacions dels metges/sses d’atenció primària i la que amplia la Xarxa d’Unitats mitjançant la investigació del cas.

Quan una metgessa o un metge d’atenció primària detecta un treballador o una treballadora  amb una malaltia que sospita pot estar relacionada amb les condicions de treball, omple una butlleta de notificació que envia a la Unitat de salut Laboral (USL) de referència territorial mitjançant els diferents sistemes de comunicació: Mitjançant l’eina de “suport-salut laboral” a la Historia clínica de e-CAP, per correu electrònic o fax.

La  USL rep la notificació i en fa la gestió segons el cas.

El retorn d’aquestes dades als notificadors es fa amb els butlletins que s’editen a cada territor, i amb el document de Indicadors de Salut laboral de Catalunya.