• Imprimeix

Suport als professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals

Des de Salut Pública donem resposta a les sol·licituds d’interconsulta als professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals; i alhora, col·laborem en els programes de formació específica orientats a aquest col·lectius.

D’acord amb la normativa vigent, correspon també dur a terme el control i la vigilància de la qualitat i la bona praxi dels serveis mèdics dels serveis de prevenció facilitant els protocols i els sistemes d’avaluació acceptats prèviament. La Llei de salut pública, en l’article 48, insta a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, mitjançant la Secretaria de Salut Pública, a supervisar la formació que en el camp de la prevenció i la promoció de la salut hagi de rebre el personal sanitari dels serveis de prevenció autoritzats en l’àmbit territorial de Catalunya.