• Imprimeix

Suport als professionals sanitaris del servei públic de salut (SISCAT)

Els sistemes nacionals de salut de la UE han d’implementar mecanismes per detectar les patologies relacionades amb el treball que, malgrat la tasca realitzada pels serveis de prevenció de riscos laborals, Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, puguin ser detectades per la xarxa assistencial pública (SISCAT). Aquesta detecció permetrà orientar millor el procés tant des de la vessant assistencial com de la cobertura legal en funció de la contingència determinant.

Els professionals assistencials del SISCAT, sobretot els metges de l’atenció primària, han de poder detectar, comunicar i actuar davant la sospita de les patologies relacionades amb el treball i, per tant, han de poder accedir amb facilitat a la informació específica necessària, així com rebre l’orientació adient als problemes plantejats en salut laboral.

Per aquest motiu, des de Salut Pública oferim la possibilitat d’assessorament i d’interconsulta als professionals sanitaris del servei públic de salut (SISCAT) en matèria de salut laboral. Aquest assessorament inclou aspectes relacionats amb l’especialitat de medicina del treball, però també qüestions administratives i legals que afecten les relacions entre salut i treball.

Informació relacionada