• Imprimeix

Salut laboral

Les intervencions en salut laboral tenen l’objectiu de promoure la vigilància i la promoció de la salut al treball, així com preservar el bon ús de les prestacions i la sostenibilitat del sistema públic de salut. Aquestes són les seves principals línies de treball: suport als professionals del sistema públic de salut per reconèixer i gestionar els problemes de salut laboral; suport als professionals sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals per millorar la qualitat de les seves tasques; vigilància dels treballadors postexpossats a l’amiant; participació en la promoció de la salut al lloc de treball i foment d’empreses saludables.