Les zoonosis són malalties infeccioses transmissibles, en condicions naturals, entre els animals vertebrats i les persones. Comporten un problema per a la salut pública actual, tant a Catalunya com en els països del nostre entorn i en altres més llunyans.

La transmissió d’aquestes malalties pot ser directa des dels animals a les persones, o viceversa, o indirecta, a través dels aliments, de l’aigua o de vectors.

Pel que fa a les zoonosis alimentàries, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) realitza la vigilància dels agents zoonòtics que poden tenir un fort impacte en la salut de les persones, mitjançant la recollida i l’anàlisi de mostres d’aliments i d’aigua, així com de la detecció i el control d’aquestes malalties en animals i en carns als escorxadors i als establiments de manipulació de caça .

Pel que fa a les zoonosis no alimentàries, l’ASPCAT s’ocupa de la tramitació i coordinació d’actuacions en casos d’agressions de determinats animals a una persona, per exemple, en casos de sospita de ràbia animal, i també realitza actuacions de control sobre el medi, per tal que els vectors de malaltia estiguin per sota dels llindars de tolerància.
Data d'actualització:  23.02.2017