La implantació creixent en el teixit social d’aquestes pràctiques estètiques que comporten la decoració del cos humà fa que, atenent la valoració del risc real, ens trobem amb la necessitat de garantir que aquestes activitats es facin en les millors condicions higienicosanitàries. La formació sanitària bàsica dels professionals i els aplicadors en aquest camp del tatuatge, pírcing i micropigmentació, cal considerar-la fonamental per protegir la salut dels usuaris d’aquests serveis i la del personal aplicador.

La legislació catalana actual regula les condicions tècniques i sanitàries dels establiments que fan pírcings, tatuatges i micropigmentacions, així com la formació necessària dels professionals que s’hi dediquen. També estableix l’obligació del consentiment informat, un document que ha de signar tothom que vulgui fer-se una d’aquestes tècniques, i que informa de la mena de pràctica a què s’ha de sotmetre, de les indicacions i contraindicacions que té, dels riscos sanitaris, de les possibles complicacions i de les cures necessàries per a la cicatrització. A més, les persones de menys de setze anys han de presentar un certificat de maduresa signat pel pare, la mare o el tutor legal.

La vigilància i el control dels centres i els establiments on es fan aquestes pràctiques és competència de l’Administració local, tot i que pot sol·licitar suport tècnic a l’ASPCAT a través dels serveis regionals.
És un procediment de decoració del cos humà amb dibuixos que consisteix a introduir pigments colorants a la pell, per mitjà de puncions.
És un procediment de decoració del cos humà amb joies que consisteix a subjectar aquestes joies al cos travessant la pell, mucoses i/o altres teixits corporals, cosa que no inclou la perforació del lòbul de l’orella realitzada mitjançant tècnica de subjecció de l’arracada de manera automàtica, estèril i d’un sol ús.
És un procés d’embelliment de llavis, celles, ulls, arèola mamària i camuflatge de cicatrius, cremades i altres discromies, mitjançant la introducció de pigments colorants a la pell per mitjà de puncions.
Data d'actualització:  13.11.2013