Els serveis analítics són una eina imprescindible com a suport per a la gestió i l’avaluació del risc en protecció de la salut, ja que permeten identificar i quantificar objectivament els agents químics, microbiològics i físics presents en els aliments, l’aigua i el medi ambient. Així mateix, també ho són per a l’avaluació i la vigilància de les malalties infeccioses, transmissibles, cròniques i genètiques.

La resolució d’alguns problemes de salut importants està estretament relacionada amb els avenços i els descobriments realitzats en els laboratoris, ja que el que es coneix i es pot mesurar és més fàcil de controlar, prevenir i combatre.

Relació de serveis

  • Detecció i quantificació de perills en els aliments
  • Suport analític a la investigació ambiental i alimentària quan es produeixen brots epidèmics o alertes sanitàries
  • Detecció i quantificació de perills ambientals
  • Realització d’analítiques reglamentàries per al control oficial
  • Realització d’analítiques per a l’avaluació i la vigilància de malalties
  • Realització d’analítiques en situació d’emergència

 

Data d'actualització:  01.02.2017