Els productes químics tenen un paper vital en la nostra vida diària. Molts productes químics, quan s'utilitzen correctament, contribueixen de manera significativa a millorar la nostra qualitat de vida, la salut i el benestar. No obstant això, altres productes químics poden afectar negativament la nostra salut quan s’usen inadequadament. Les actuals polítiques europees d’avaluació, autorització, registre i restriccions de comercialització i ús de les substàncies químiques són eines bàsiques de prevenció dels riscos que tenen aquests productes per a la salut de la població.
Data d'actualització:  09.06.2017