• Imprimeix

Especial Pla de xoc contra la legionel·losi 2017

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), en col·laboració amb els ens locals, fa dos anys que per aquestes dates desplega un pla d'acció específic per prevenir la legionel·losi als municipis on darrerament se n'han registrat més brots comunitaris.

Des del Servei Regional de Barcelona de l’ASPCAT, l’any 2015 es van identificar les àrees territorials amb més incidència de brots i casos de legionel·losi, i es va decidir iniciar aquest pla de xoc als serveis de salut pública del Vallès Occidental Est, Baix Llobregat Nord Font Santa, Baix Llobregat Sud Delta-litoral i Vallès Oriental. El 2017 s'hi ha incorporat el servei del Vallès Occidental Oest.

 

El pla planteja el control conjunt de la legionel·losi, i posa el focus especialment els circuits de refrigeració, ja que són les instal·lacions més susceptibles de causar un brot comunitari. També n’inclou d’altres de baix risc, com ara sistemes de recs per aspersió de parcs o camps de futbol, fonts ornamentals i neteja viària.

Aquest pla complementa el sistema de control i prevenció de la legionel·losi del Departament de Salut en aquelles zones on s’ha considerat necessari, i els efectes s’han d’avaluar amb el pas del temps. De moment, allà on ja s'ha aplicat les dues temporades passades s’ha observat una tendència decreixent de brots comunitaris i casos de legionel·la.

Així, mentre que a Catalunya el nivell del nombre de brots es manté,  pel que fa als brots declarats al l’àmbit territorial de la subdirecció a Barcelona la tendència és decreixent.  Només 2 dels 11 brots de legionel·la declarats el 2016 a Barcelona es van registrar a municipis on s'hi aplicava el pla d'acció.

 • Reforçar el control oficials en les instal·lacions més deficitàries i susceptibles de contaminació per legionel·la i millorar-ne l’estat higiènicosanitari.
 • Incrementar la conscienciació dels ajuntaments i millorar-ne la capacitació per dur a terme inspeccions de les instal·lacions sobre les quals tenen competències.
 • Recordar que la responsabilitat no és només de les regidories de salut, sinó que n'hi ha d'altres implicades, com esports, parcs i jardins i serveis generals (neteja viària).

Accions del pla

 • Instal·lacions d'alt risc

  Instal·lacions d'alt risc

  Seguiment i vigilància a 264 empreses i 485 circuits higiènicosanitaris amb deficiències estructurals i/o dificultats de sanejament.

 • Instal·lacions de baix risc

  Instal·lacions de baix risc

  Sensibilització i formació a entitats municipals sobre prevenció i control de legionel·losi a camps d'esports, regs per aspersió, fonts, neteja viària...

Més informació

 • Prevenció i control

  Prevenció i control

  Informació per a empreses de neteja viària i departaments tècnics municipals (formació de personal, guies, normativa...) 

 • Informació general

  Informació general

  Què és la legionel·losi, com es transmet, símptomes i tractament, recursos addicionals per a professionals.