La legionel·losi és una malaltia de declaració obligatòria que s’associa habitualment a casos o brots relacionats amb torres de refrigeració, aigua calenta sanitària, banyeres d’hidromassatge, fonts ornamentals, etc.

Legionella és un bacteri ambiental que es troba habitualment en les aigües superficials de llacs, rius, estanys, etc. Des d’aquests reservoris naturals, aquest bacteri pot colonitzar els sistemes d’abastament dels nuclis urbans i, a través de la xarxa de distribució de l’aigua, es pot incorporar als sistemes d’aigua sanitària (freda o calenta) o altres sistemes que requereixen aigua per funcionar, com torres de refrigeració, fonts ornamentals, banyeres d’hidromassatge, condensadors evaporatius, etc., on pot trobar unes condicions favorables per multiplicar-se i propagar-se.

L’APSCAT du a terme actuacions de prevenció de la legionel·losi i de control sanitari oficial en les instal·lacions de risc de dispersió de legionel·la de Catalunya. També supervisa l’autocontrol implementat pels titulars d’aquestes instal·lacions i el control de l’aigua d’aquestes instal·lacions. Dins de les actuacions de prevenció, l’ASPCAT ha elaborat un material divulgatiu adreçat als responsables de les instal·lacions de risc de dispersió de legionel·la.
Data d'actualització:  17.06.2016