Aquest espai ofereix als professionals i a la ciutadania un recull d’informació fiable, rellevant i comparable de les activitats i resultats de les actuacions en protecció de la salut, la finalitat de les quals és protegir la població dels agents físics, químics i biològics presents en el medi que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones. 

Indicadors de les activitats de control oficial i altres actuacions de Protecció de la Salut

Censos d'establiments i serveis en l'àmbit de la protecció de la salut

Data d'actualització:  05.09.2014