Els establiments de càmping i caravàning, així com els allotjaments infantils i juvenils (cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils) són assentaments humans no permanents, habitualment utilitzats per un elevat nombre de persones en determinades èpoques de l'any.

Unes correctes condicions sanitàries de les instal·lacions, principalment pel que fa a l’aigua de consum humà, la prevenció de la legionel·losi, les condicions higièniques dels locals, la prevenció i el control de plagues i la seguretat alimentària, garantiran la protecció de la salut dels usuaris.
Data d'actualització:  20.11.2013