L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), a través dels seus professionals i serveis, du a terme actuacions de vigilància i control sanitari oficial que tenen per finalitat evitar o minimitzar els riscos per a la salut humana presents als aliments.

El control sanitari es realitza principalment a partir d’inspeccions als establiments alimentaris de Catalunya, les instal·lacions, els productes i els serveis, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en les normatives sanitàries de la Unió Europea i, en cas dels aliments destinats a l’exportació, l’ASPCAT també s’encarrega de verificar els requisits sanitaris específics establerts a la normativa dels països tercers de destinació. Aquest control es realitza a totes les indústries i establiments alimentaris dedicats a activitats de fabricació, envasament, emmagatzematge i altres que s’abasteixen de la producció primària, com ara, els escorxadors, els centres de depuració de mol·luscs bivalves vius, etc., i per a tots els productes alimentaris (carn, peix, olis i greixos, farines, llet, conserves, plats preparats, aigua envasada, additius, etc.), i fins que es posen els productes alimentaris a disposició dels consumidors. Dins de les actuacions de control s’inclouen també les actuacions destinades a retirar del mercat els productes dels quals se sospita o es detecta que hi ha perills que poden suposar un risc per a la salut humana, així com les intervencions en casos de brots epidèmics de malalties d’origen alimentari.

L’ASPCAT, a més, efectua auditories als establiments alimentaris per tal de supervisar i verificar que els titulars de les empreses alimentàries tenen implantats sistemes d’autocontrol adequats per reduir de manera significativa la presència de perills en els aliments i, per tant, l’aparició de malalties de transmissió alimentària.

La vigilància sanitària s’efectua mitjançant la recollida dels aliments comercialitzats a Catalunya i l’anàlisi i la interpretació posteriors de les dades obtingudes, per tal de conèixer paràmetres i dades de composició que puguin orientar les actuacions oficials i determinar l’adequació dels productes i les activitats de procedència.