especial bioresistènciesLa resistència dels bacteris als antibiòtics representa una amenaça de primer ordre per a la salut pública mundial. Ja fa temps que la comunitat científica alerta del risc que els antibiòtics, que fins ara han resultat fonamentals per al control de determinades malalties, deixin de funcionar.

Com a resposta a aquest fenomen, s'està actuant globalment i localment per promoure l’ús responsable dels antibiòtics, vigilar i controlar els bacteris bioresistents, comunicar i formar sobre aquest tema i impulsar el desenvolupament de nous antibiòtics.

En aquest sentit, el darrer informe de l’European Food Safety Authority (EFSA) i l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), els organismes europeus de referència pel que fa a les bioresistències, manté la necessitat d’aplicar polítiques rigoroses per a l’ús d’antibiòtics en tots els sectors.

Europa detecta cada any més bacteris bioresistents perillosos per a la salut

L’European Food Safety Authority (EFSA) i l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) han fet públic l’informe 2016 sobre la resistència antimicrobiana en bacteris zoonòtics i indicadors de presència de bactèries resistents en humans, animals i aliments. Aquest document confirma que la resistència antimicrobiana és una de les amenaces més grans per a la salut pública planetària, bàsicament per la reducció de l’efectivitat dels tractaments aplicats fins ara.

Entre les troballes destacades reportades en l’informe hi ha la detecció de bactèries E.coli resistents als antibiòtics carbapenem en carns de poltre i de pollastre, trobats en dos estats membres de la UE. Els carbapenems s’usen en el tractament d’infeccions serioses en humans, i no estan autoritzats per a l’ús veterinari.

Pel que fa a la resistència bacteriana en humans, s’ha observat que una de cada quatre infeccions en persones les causen bactèries de Salmonella que mostren resistència a tres o més antibiòtics. La proporció és significativament superior en Salmonella Kentucky i Salmonella Infantis, el 76,3% i el 39,4% respectivament.

Més informació (ACSA): Informe de la Unió Europea sobre la resistència antimicrobiana 2016

Saber-ne més

L’estratègia internacional en la lluita contra la resistencia als antimicrobians

Monogràfic dedicat als antimicrobians publicat al número 6 de l’ACSA Brief, el butlletí de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

Afrontar les bioresistències: sensibilització i acció

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), la Unió Europea (UE) i l’European Centre for Disease Prevention an Control (ECDC) promouen la cooperació entre els diversos àmbits d’aplicació dels antibiòtics, l’humà i el veterinari. És una estratègia global que promou l’ús responsable dels antibiòtics, la vigilància i el control dels bacteris bioresistents, la comunicació i la formació i l’impuls al desenvolupament de nous antibiòtics.

A Catalunya, aquests fronts d’actuació impliquen els diversos organismes del Departament de Salut que treballen en els àmbits del control de l’ús dels antibiòtics i la vigilància de resistències.

Des de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l’ASPCAT, el Sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC) recull les declaracions obligatòries periòdiques dels microorganismes causants de malalties infeccioses agudes i les notificacions de resistències antimicrobianes de determinats microorganismes rellevants en l’àmbit de la salut pública. El Protocol de vigilància de les resistències antimicrobianes a Catalunya proporciona la informació necessària per dur a terme la vigilància de les resistències antimicrobianes de determinats microorganismes de forma homogènia a tots els laboratoris de Catalunya, seguint les directrius internacionals.

També s’han desplegat accions de formació per familiaritzar amb aquest problema els tècnics de tots els àmbits de l’administració. Amb aquesta finalitat s’ha editat un dossier sobre la bioresistència o resistència als antimicrobians.

D’altra banda, La Sub-direcció General de Protecció de la Salut de l’ASPCAT és l’òrgan de la Generalitat de Catalunya encarregat de coordinar l’estudi de resistències als antimicrobians de les soques bacterianes aïllades en aliments procedents de l’execució dels programes oficials de vigilància i control, que es porta a terme des de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

Els aïllaments de les soques i les proves de sensibilitat als antimicrobians  de les mostres recollides es realitzen en els laboratoris oficials de Salut Pública de Catalunya.

Informació sobre resistència als antimicrobians al web de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Amb l’objectiu de generar un diàleg obert i actiu i conèixer de primera mà les estratègies de les organitzacions internacionals  envers la lluita contra les resistències antibiòtiques, així com els plans d’acció desenvolupats per altres països europeus, el mes de novembre de 2017 l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA), en col·laboració amb el Parc de Recerca UAB, va organitzar una jornada en què van participar més de 250 persones de l’àmbit de la producció i el control de la cadena alimentària, de l’àmbit sanitari i de les institucions i centres de recerca.

Més informació: Resum i ponències de la jornada  "Les resistències als antibiòtics: un repte global, una salut"

La informació divulgativa i les campanyes de sensibilització a la ciutadania per fer un ús conscient dels antibiòtics i sobre el problema de la resistència als antimicrobians és un altre dels vessants de les actuacions que porta a terme el Departament de Salut en aquest àmbit. 

Aquí en teniu alguns exemples:

Canal Salut: Informació sobre la resistencia als antibiòtics

Canal Medicaments i farmàcia: Preguntes freqüents sobre els antibiòtics

Infografies divulgatives sobre bioresistència al Twitter del Departament de Salut