• Imprimeix

Protecció de la salut

Les intervencions en protecció de la salut se centren en la salut alimentària (registres, autoritzacions i compliment de la normativa sanitària en les indústries, establiments i etapes que impliquen manipulació d’aliments), en la salut ambiental (avaluació i gestió de riscos ambientals amb programes de control i normes de prevenció de les instal·lacions, registre oficial d'establiments i serveis plaguicides i per a la prevenció de legionel·la) i el control de pràctiques de risc sanitari (gestió intracentre de residus sanitaris, activitats com tatuatges, pírcings i micropigmentació, policia sanitària mortuòria). La protecció de la salut també la presència activa a les xarxes d’informació ràpida per a situacions d’alertes alimentàries i ambientals.