• Imprimeix

Vacunació internacional

Els viatges internacionals són, sense cap dubte, un motiu per vacunar davant de determinades malalties; però, a més, per a algunes persones representen una oportunitat per realitzar una revisió de l’estat vacunal, especialment en els adults joves sans, en aquelles persones que no visiten el metge amb freqüència i en les que cal aprofitar qualsevol contacte amb el sistema sanitari per immunitzar-les.

El recurs de referència per a professionals en matèria de vacunació internacional és la Guia de vacunació i quimioprofilaxi antipalúdica en viatgers internacionals, que inclou tres documents de consens per als Centres de Vacunació i Consells a Viatgers a Catalunya.