• Imprimeix

Vacunació en centres educatius

Una de les funcions del programa “Infància amb salut” i del Programa de salut escolar de Catalunya és dur a terme la vacunació dels infants i adolescents d’acord amb el calendari vacunal vigent en cada moment. Per tant, un dels objectius del desplaçament dels professionals sanitaris dels equips d’atenció primària als centres escolars del seu àmbit territorial és mantenir una cobertura de vacunació el més alta possible d’infants i adolescents correctament immunitzats, a més de garantir la continuïtat assistencial i el seguiment del calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya.

La població preadolescent i adolescent és poc usuària del sistema sanitari, i per aquest motiu moltes vegades es perd l’oportunitat de vacunar als centres sanitaris. Vacunant als centres educatius, es garanteix el correcte compliment del calendari vacunal.

Vacunes que s'administren als centres educatius

Actualment, en l’àmbit de la salut escolar, es recomana l'administració de les vacunes següents:

A sisè curs d’educació primària:

  • Virus de l’hepatitis A a totes els nois i les noies
  • Vacuna contra el meningococ C conjugada a tots els nois i les noies
  • Vacuna contra la varicel·la només als nois i les noies susceptibles de patir la malaltia (que no han passat la malaltia ni n’han estat vacunats)
  • Vacuna contra el virus del papil·loma humà a les noies

A segon curs d’ESO:

  • Vacuna contra el tètanus i la diftèria