• Imprimeix

Distribució de vacunes a Catalunya

L’Agència de Salut Pública de Catalunya s’encarrega de gestionar l’adquisició de les vacunes i la seva logística per garantir que els centres vacunals de la xarxa sanitària de Catalunya disposin de les vacunes adients i en les condicions òptimes.  

Per a la gestió dels més de 3 milions de vacunes que s’administren a Catalunya en els gairebé 1.300 centres vacunals es disposa d’un sistema informàtic propi i adaptat a les necessitats i estructura logística a Catalunya, el SIVAC (Sistema d’Informació de Vacunes a Catalunya).

El SIVAC permet disposar d’informació actualitzada de tots els processos associats a la gestió de vacunes (comandes, estocs, etc) de tots els centres que gestionen i/o administren vacunes amb l’objectiu de garantir-ne la seva traçabilitat i millorar la seva gestió.  Tots els centres vacunals disposen d’accés al SIVAC mitjançant accés web o mitjançant ECAP (Estació Clínica d’Atenció Primària).

PER ALS CENTRES DE VACUNACIÓ

Programa de gestió de vacunes SIVAC Enquesta de valoració dels SeGiV 2018

Sisplau, valoreu els vostres Serveis de Gestió Integral de Vacunes (SeGIV)

Política de Qualitat

La Secretaria de Salut Pública / Departament de Salut pretén ser una institució de referència en matèria de gestió i distribució de vacunes, així com donar servei coordinadament amb les institucions i organitzacions que gestionen vacunes.

La Direcció de La Secretaria de Salut Pública / Departament de Salut defineix la Política de Qualitat en els següents punts:

  • Realitzar la distribució de les vacunes de una manera eficient, capaç de satisfer les necessitats i les expectatives dels clients.
  • Prendre el compromís de complir amb els requisits de la norma ISO 9001
  • Prendre el compromís de complir amb les lleis aplicables, aixi com altres requisits que l’entitat subscriviu.
  • Constantment millorar l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat
  • Mantenir actualitzats els coneixements dels professionals que intervenen en la adquisició i distribució de vacunes.

Aquesta Política de Qualitat es basa en una sèrie de valors com ser resolutiva, pro activa, equitativa, eficient, garant de l’acció en salut pública,  centrada en les necessitats de salut de la població, tot això treballant amb rigor científic i fomentant la participació i la cooperació.

 

 

Guia per a la gestió de vacunes als centres sanitaris