• Imprimeix

Sospita de reaccions adverses

Les vacunes, com qualsevol medicament, poden ocasionar reaccions adverses. Tot i això, les vacunes són fàrmacs que s’administren a persones sanes i per aquest motiu estan considerats els més alts estàndards de seguretat.

El Programa de sospita de reaccions adverses a vacunes preveu un conjunt d’intervencions que es generen a partir d’una enquesta nominal i que estan dirigides a:

  • Conèixer la dimensió del problema
  • Donar suport als professionals sanitaris i als afectats per una reacció
  • Identificar possibles errors en la praxi vacunal
  • Col·laborar en la declaració obligatòria dels casos al Centre de Farmacovigilància de Catalunya
  • Vigilar i controlar les reaccions adverses a vacunes després de la seva comercialització.