• Imprimeix

Prevenció i control del tabaquisme durant l'embaràs i la lactància

“Embaràs sense fum”

Els darrers anys s’han dissenyat i avaluat diferents intervencions per afavorir l’abandonament del tabac durant l’embaràs. En general, les estratègies per lluitar contra el tabaquisme es basen en un model terapèutic, però inclouen també diferents formes d’intervenció, com el consell d’especialistes, la difusió de material d’educació sanitària i la informació transmesa pels mitjans de comunicació. El mètode que sembla més efectiu és el consell dels professionals de la salut.

“Embaràs sense fum” va néixer l’any 2006 amb l’objectiu de sistematitzar les intervencions efectives de prevenció i cessació del tabaquisme, durant les etapes pregestacional (de planificació d'un embaràs), gestacional i postgestacional, perquè les dones deixin de fumar definitivament. En el marc d’aquest programa s’han creat materials divulgatius per a la població i s’ha elaborat una guia clínica adreçada a professionals sanitaris de l`àmbit maternoinfantil per promoure l’abandonament del consum de tabac durant l’embaràs, entre altres actuacions.

 

  • Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya pdf icon [2,98 MB ]

    Hi ha dos capítols del Protocol del seguiment de l’embaràs a Catalunya que tracten l’hàbit tabàquic: en el marc del seguiment de l’embaràs normal, l’apartat 6.1 està dedicat als instruments de cribatge de l’hàbit tabàquic, i en l’avaluació continuada del risc durant l’embaràs, l’apartat 3.4.20 se centra en el tabac com a factor de risc mitjà.