• Imprimeix

Prevenció de l'exposició infantil al fum del tabac

L’exposició al fum ambiental de tabac (FAT), o tabaquisme passiu, és l’exposició indirecta al fum del tabac, que és una barreja del fum exhalat dels corrents principal i lateral emesos durant la combustió dels cigarrets o altres productes del tabac (cigar, pipa, bidi, etc.) i l’aire ambiental. En inhalar el FAT s’inhala nicotina i agents cancerígens, així com altres components tòxics. El FAT està considerat, segons l’Agència Internacional de Recerca sobre Càncer (IARC), un agent cancerigen reconegut en humans (càncer de pulmó, càncer de si nasal, etc.) que, a més, provoca un augment del risc de malalties cardíaques i respiratòries tant en adults com en infants. En adults pot provocar isquèmia miocardíaca i símptomes respiratoris fins a provocar bronquitis i pneumònia. Específicament, en nadons o durant l’embaràs, pot provocar trastorns del desenvolupament, pes baix en néixer, creixement fetal lent, síndrome de la mort sobtada de l’infant, otitis mitjana exsudativa persistent.

Programa “Infància sense fum”

L’objectiu del programa “Infància sense fum” és ajudar a reduir l’exposició dels infants al fum ambiental del tabac, sensibilitzar mares, pares i la població en general dels riscos del fum ambiental del tabac en la infància i facilitar la intervenció dels professionals de l’atenció pediàtrica en relació amb el tabaquisme passiu a la infància.

Aquest programa, pioner a l'Estat espanyol, va néixer a partir d'un estudi en què van participar professionals d'atenció pediàtrica de tot Catalunya i que va provar l'efectivitat d'una intervenció estandarditzada a les consultes de pediatria d'atenció primària per produir canvis de conducta en els progenitors.