• Imprimeix

Lesions

L’Organització Mundial de la Salut defineix les lesions com “El dany físic que es produeix quan un organisme humà se sotmet de forma breu o sobtada a uns nivells d’energia intolerables. Es pot tractar d’una lesió orgànica a conseqüència de l’exposició aguda a una quantitat d’energia que sobrepassa el límit de la tolerància fisiològica o d’una alteració com a resultat de la supressió d’un element vital o més (aire, aigua, calor…), com les que s’observen en cas d’ofegament, estrangulació o congelació.”

Les lesions no intencionades no són accidents imprevisibles, sinó problemes de salut derivats de l’acció d’agents físics, com l’exposició a l’energia mecànica. Diferents factors de naturalesa individual, i també factors relacionats amb l’entorn i amb els vectors que –com els automòbils– poden transferir quantitats significatives d’energia, poden afectar la probabilitat que un individu pateixi una lesió. El coneixement d’aquests factors ha permès desenvolupar diferents estratègies de prevenció que han demostrat l’eficàcia per prevenir lesions per col·lisions de trànsit, caigudes, cremades, intoxicacions i altres mecanismes que encara són massa freqüents en el nostre entorn.

S’estima que les lesions són responsables del 10% de totes les defuncions que es produeixen en el món, i que anualment causen la mort de 15.000 persones en tot el planeta, principalment com a resultat de la violència exercida per altres persones (11% de totes les defuncions per lesions), autolesions (15%), col·lisions de trànsit (23%), cremades (6%), ofegaments (7%), caigudes (8%), intoxicacions (6%) i altres mecanismes.

Data d'actualització:  04.08.2016