Criteris per a l’autorització de campanyes de promoció alimentària als centres educatius

Segons l'article 40.7 de la Llei 11/2011 de seguretat alimentària i nutrició, es declara els centres escolars i escoles infantils espais lliures de publicitat, de manera que les promocions o campanyes que s'hi duguin a terme només podran tenir lloc quan les autoritats educatives, en coordinació amb les autoritats sanitàries, entenguin que l’activitat resulta beneficiosa als interessos dels menors. 

Per tant, les campanyes de promoció alimentària, educació nutricional o promoció de l'esport o de l'activitat física han de tenir una autorització expressa del Departament d'Ensenyament per poder difondre's als centres educatius.

Data d'actualització:  27.11.2017