• Imprimeix

Guia alimentària "Petits canvis per menjar millor"

Una nova col·lecció de materials educatius amb consells concisos i clars per millorar l’alimentació

portada_guia_petits_canvisOKLa guia alimentària “Petits canvis per menjar millor" és una nova eina educativa desenvolupada en el marc de l’ estratègia PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable).

Aquest material s'estructura en tres grans grups de missatges senzills sobre aliments i les conductes que cal potenciar, els que cal reduir i aquells que convé canviar-ne la qualitat per tal de ser més saludables i respectuosos amb l'entorn.

L’objectiu és sensibilitzar la població sobre aquells aspectes que, amb petites modificacions, poden millorar de forma important la qualitat i la sostenibilitat de la nostra alimentació.

 

Aquesta nova guia alimentària que presenta l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) consta de:

  • La guia, que facilita la incorporació dels consells en l'alimentació diària amb missatges breus i pràctics
  • Dos models de cartell
  • Una càpsula de vídeo.

 

Les guies alimentàries poden ser un instrument útil que ajudi a dur a terme una alimentació saludable, ja que en missatges breus i representacions gràfiques s’ofereixen consells que poden servir per millorar la ingesta alimentària de tothom.

Aquesta guia ve a completar-ne d'altres anteriors, incidint en determinats consums, freqüències i hàbits de major risc per a la nostra població, evidenciats en les dades obtingudes en diversos estudis.

En les darreres dècades, s’han fet servir representacions gràfiques molt diverses, com ara rodes dels aliments, triangles, piràmides i plats, entre d’altres, per orientar la ciutadania sobre els aliments que es recomana consumir i també sobre les proporcions i freqüències per seguir una alimentació saludable. Sens dubte, la classificació més utilitzada en els darrers anys és la piràmide dels aliments, desenvolupada en diferents països i per diverses societats científiques. El mètode del plat o àpat saludable ha estat darrerament també molt acceptat, sovint com a complement informatiu de la piràmide, però aplicant les recomanacions d’equilibri a l’estructura d’un àpat.

El Departament de Salut va presentar les seves primeres recomanacions alimentàries en base a la primera enquesta nutricional de Catalunya ENCA 88-89, amb el cartell i guia de recomanacions “Taula i Salut”. Posteriorment i ja integrat en les accions emmarcades en l’estratègia PAAS (Estratègia de Promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable) iniciada l’any 2006, es va consensuar a través d’un grup d’experts una proposta gràfica en format piràmide, inspirada en la presentada per la Societat Española de Nutrició Comunitària (SENC1994), però amb diverses adaptacions (sense presencia de begudes alcohòliques fermentades, i ubicant l’oli d’oliva en un lloc central i estratègic de la piràmide).

Posteriorment, l’any 2012 i novament a través del consens de professionals i entitats, es va actualitzar la Piràmide de l’alimentació saludable, ubicant en un únic grup base els aliments farinacis integrals, llegums, fruits secs, fruita fresca i hortalisses i oli d’oliva i ubicant els llegums també en el grup d’aliments proteics, junt a ous, carns blanques, i peix. Les carns vermelles i més greixoses ja es van ubicar l’any 2012 en el grup d’aliments d consum ocasional.

Durant l’any 2017 vàrem plantejar la possibilitat d’actualitzar la piràmide 2012, i es va tornar a comptar amb la participació de 30 professionals que varen debatre la conveniència de fer determinats canvis en l’estructura d’aquesta eina gràfica, la piràmide, com a eina d’educació alimentària.

Finalment l’Agència de salut pública de Catalunya, ASPCAT va proposar un nou material basat en missatges concrets, clars, senzills però molt directes, agafant de referència algunes propostes d’altres països, com és el cas de la darrera guia de Suècia Find your way) o de França (La Santé vient en mangeant) i consensuant els continguts amb universitats , fundacions i altres departaments, etc.

Els missatges clau d'aquest nou material estan justificats per certes dades de consum alimentari de la nostra població: els estudis tant en població adulta com infantil a nivell nacional ENALIA 2015 i a nivell autonòmic, ESCA 2017). Té en compte l’evidència científica més actual que relaciona determinats consums i freqüències amb major risc de patir algunes malalties, i considera el coneixement que relaciona els efectes de determinada forma de menjar amb n major impacte ambiental.

Aquests són els tres missatges clau de “Petits canvis per menjar millor”:

Potenciar els aliments el consum dels quals està clarament per sota de les recomanacions:

“Més fruites i hortalisses, llegums, fruita seca vida activa i social”

Prioritzar les opcions “més saludables”, de manera que es transmeti la idea d’escollir, d’entre dues possibilitats “semblants”, la més saludable:

“Canvieu a aigua, aliments integrals, oli d’oliva verge extra, aliments de temporada i proximitat”

Reduir aquells aliments clarament vinculats a un major risc de patir malalties i també amb major impacte mediambiental:

 “Menys sal, sucres, carn vermella i processada, aliments ultraprocessats”

Per definir l’essència d’aquest material, s’ha partit de:

  • La revisió de l’evidència científica existent.
  • Les dades aportades per diferents estudis: ESCA i ENALIA.
  • L’experiència adquirida els darrers anys en el marc de l’estratègia PAAS.
  • Les aportacions i consideracions de nombrosos professionals consultats (6 Departaments, 7 universitats, 6 societats científiques i col·legis professionals, i 10 entitats, fundacions, associacions de consumidors, ONG, etc.)
  • La consulta de guies internacionals, com Find your way (Suècia, 2015), amb l’adaptació corresponent al nostre entorn social, prioritats, producció i disponibilitat.
Data d'actualització:  04.12.2018

Informació per a la ciutadania

Petits canvis per menjar millor

Els consells de la guia, a Canal Salut