• Imprimeix

Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya (PReME)

logo_PReME300px

 

El Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya (PReME) és fruit d’un conveni entre els departaments de Salut i Ensenyament i ofereix als centres educatius de Catalunya la revisió de la programació de menús que se serveix al menjador escolar, amb l'elaboració d'un informe amb suggeriments per millorar la qualitat de l'oferta.

En el marc del PReME s’editen publicacions i altres recursos divulgatius que també s’adrecen a les famílies, als professionals sanitaris, a la comunitat educativa i als serveis de restauració escolar, per promoure hàbits alimentaris saludables entre la població infantil.

 

1. Empleneu i envieu el formulari de sol·licitud de revisió de menús escolars signat pel director o directora del centre, o bé pel president o presidenta de l'AMPA, juntament amb una programació de quatre setmanes (de temporada tardor-hivern i/o de temporada primavera-estiu). Ho podeu fer arribar tant per correu postal com per correu electrònic a:

Correu electrònic:
menus.escolars@gencat.cat 

Correu postal: 

PReME. Programa de revisió de menús escolars.
Promoció de la Salut
Agència de Salut Pública de Catalunya
Edifici Josep Salvany
C/ Roc Boronat, 81-95, 08005- Barcelona

2. En el termini aproximat d'un mes rebreu un informe d'un equip de dietistes-nutricionistes de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) amb suggeriments per millorar, si escau, la qualitat global de la programació de menús. Aquest informe, que s'elabora d'acord amb la petició i la programació de menús rebuda, inclou un seguit de recomanacions que contribueixen a garantir l'equilibri i la idoneïtat de la programació per a tot l'any (adaptant-la a variacions estacionals, festivitats, etc.). En aquest sentit, la revisió de menús d'un mateix centre es podrà sol·licitar cada tres anys, aproximadament.

3. Quan us fem arribar l'informe sobre l'avaluació de la programació de menús us adjuntarem, al mateix temps, un breu qüestionari perquè des de l'ASPCAT puguem fer el seguiment sobre el grau d'acceptació i d'implantació dels suggeriments proposats.  En un termini de dos-tres mesos haureu de retornar aquest qüestionari respost, juntament amb una nova programació de menús que incorpori els canvis suggerits, a l'adreça menus.escolars@gencat.cat.

Seguidament, rebreu un informe de seguiment que indicarà l'evolució de les millores aplicades.

DESCARREGAR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD DE REVISIÓ DE MENÚS ESCOLARS

  • Vídeo sobre el PReMe. Any 2012

    Gemma Salvador, dietista-nutricionista de l'ASPCAT, explica què és i com funciona el Programa de Revisió de Menús Escolars en un vídeo de 4 minuts.