• Imprimeix

Alimentació saludable

L’eix vertebrador de la promoció d’una alimentació saludable per part del Departament de Salut és el Pla integral de la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS). 

El PAAS proposa accions de promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable en els àmbits educatiu, sanitari, comunitari, laboral i de recerca. El programa de revisió de menús escolars a Catalunya, el programa Amed o la iniciativa Aquí sí: Fruita i salut i l'edició de materials divulgatius s'emmarquen en l'estratègia del PAAS per capacitar les persones per prendre decisions informades sobre l'estil de vida i la salut, i també per al desenvolupament d’entorns i polítiques generadores de salut.

 

PAAS - Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable

Documents de referència del PAAS, indicadors, publicacions, recursos divulgatius i informació de les diferents accions per promoure una alimentació saludable que es desenvolupen en el marc del PAAS.

PReME - Programa de revisió de menús escolars a Catalunya

Informació sobre el programa, sol·licitud de revisió de menús, recursos divulgatius i altres documents relacionats per a centres educatius, famílies, professionals de la salut i serveis de restauració escolar.

Amed - Establiments promotors de l'Alimentació Mediterrània

Accés al web del programa, amb informació per a professionals de la restauració sobre els requisits i el procediment per a acreditar-se i identificar-se com a establiment Amed, guia d’establiments acreditats i recursos per donar a conèixer i promoure la dieta mediterrània.

Aquí sí: Fruita i salut

Informació sobre els requisits i el procediment per a adherir-se a aquesta campanya i identificar-se com a establiment promotor del consum de fruita fresca, variada, de qualitat i de proximitat, i accés al directori d’establiments adherits.

Formació online sobre consell alimentari en la infància i l'adolescència

Curs gratuït online per a professionals de la salut d'actualització sobre el consell alimentari en la infància i l'adolescència, tenint en compte els canvis culturals i socials de l'entorn i les noves evidències científiques en l'àmbit de la dietètica, la nutrició i l'educació alimentària.

Publicacions

Guies, infografies, fulletons, cartells i altres publicacions i materials elaborats des de l’ASPCAT sobre alimentació saludable des de diferents perspectives.