• Imprimeix

Nadons

 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya és l’organisme responsable del desenvolupament dels programes de cribratge neonatal per a la detecció precoç d’endocrinometabolopaties congènites i de cribratge de la hipoacúsia neonatal.