• Imprimeix

Infància

L'Agència de Salut Pública de Catalunya estableix a través del programa Infancia amb Salut les actuacions preventives i de promoció de la salut al llarg de l'edat pediàtrica que han de seguir els professionals sanitaris.

D'altra banda, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, juntament amb la Direcció d’Atenció General a la Infància i l’Adolescència del Departament d’Afers Socials, Treball i Família, també té competències en la definició del protocol que cal seguir als centres sanitaris per a la prevenció de maltractaments infantojuvenils.

Des d'aquesta pàgina podeu accedir als documents dels protocols vigents i a recursos complementaris i relacionats.

 

 

Informació per a la ciutadania

Telèfon Infància Respon 116 111

Servei gratuït i permanent d'atenció telefònica per comunicar el coneixement o sospita de maltractaments d'infants i adolescents

Hàbits saludables de 0 a 18 anys

Portal Família i escola del Departament d'Ensenyament