• Imprimeix

Adolescència

Durant  l’etapa de l'adolescència, les principals malalties tenen a veure amb determinats comportaments d’interrelació amb el medi. En aquest sentit, les accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac s’emmarquen en el Programa Salut i Escola, en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents en el territori. 

A més a més, per prevenir els embarassos no desitjats, el Programa d’anticoncepció d’urgència complementa les accions d’educació afectiva i sexual.

 

Informació i recursos per a professionals

Informació per a la ciutadania

Jove.cat. Secció de salut

Portal del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Hàbits saludables de 0 a 18 anys

Portal Família i escola del Departament d'Ensenyament

Com ajudar el meu fill

Portal Família i Escola del Departament d'Ensenyament