• Imprimeix

Xifres i dades de salut maternoinfantil

Indicadors de salut perinatal

La vigilància de la salut perinatal permet tenir una visió de conjunt de les dones embarassades i dels nadons que neixen a Catalunya. El monitoratge dels principals indicadors de salut perinatal comporta disposar de dades amb tendències i patrons comparables en el temps que contribueixen a la planificació dels professionals de l’àmbit de la salut maternoinfantil.

Estadística de la reproducció humana assistida

El Departament de Salut recull la informació del procés assistencial de les persones que se sotmeten a una tècnica de RHA in vitro als centres autoritzats de Catalunya. Aquest procés es divideix en tres fases: obtenció de gàmetes per realitzar la fecundació, transferència d’embrions i resultat de l’embaràs. El FIVCAT.NET és de declaració obligatòria per a tots els centres autoritzats que realitzen tècniques de RHA in vitro perquè forma part del Pla estadístic de Catalunya.

Estadística de la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE)

L’Estadística d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) de Catalunya conté informació sociodemogràfica i de les característiques de la intervenció de les IVE realitzades en tots els centres sanitaris públics i privats autoritzats.