• Imprimeix

Embaràs, part i puerperi

Hi ha una relació clara entre la qualitat de l'atenció maternoinfantil i determinats problemes de salut com són la mortalitat perinatal, el pes baix en néixer, la prematuritat, la detecció precoç de certes malalties, etc. Per això, el seguiment de l'embaràs, des de les primeres setmanes de gestació, és primordial per detectar els embarassos de risc i prevenir-ne les conseqüències per al nadó i per a la mare. 

El programa de seguiment de l'embaràs, part i puerperi a Catalunya es va crear per adaptar les intervencions durant aquestes etapes de la maternitat a la realitat actual i garantir-ne l’estandardització en tot el territori per part dels professionals de l’àmbit maternoinfantil. Des del Servei de Salut Maternoinfantil, adscrit a la Subdirecció de Promoció de la Salut, l'Agència de Salut Pública de Catalunya estableix un conjunt d'intervencions amb evidència científica i consensuades per professionals, com ara les estratègies de promoció de la salut, la prevenció de malalties i de factors de risc, i aporta eines i criteris per avaluar el risc de manera continuada durant aquestes etapes de la maternitat.

Hi participa una extensa representació de professionals del nostre sistema sanitari de l'àmbit obstètric, les societats científiques i professionals experts de la salut pública i de la salut maternoinfantil.

Les intervencions es porten a terme per mitjà de protocols, guies i altres materials adreçats als professionals sanitaris i a les dones embarassades.