• Imprimeix

Promoció i prevenció

Les intervencions en promoció de la salut són prestacions i serveis dirigits a fomentar la salut de la població, l’envelliment saludable i l’equitat treballant en l’empoderament de les persones la població i el foment d’entorns saludables.

Les intervencions en prevenció de la malaltia són actuacions dirigides a prevenir malalties concretes amb vacunes, aconsellament, cribratge i tractament precoç. 

Des d’aquesta pàgina podeu accedir a recursos i informació per a professionals de diferents col·lectius sobre els temes, les etapes i les estratègies de salut pública relacionats amb la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.  

Notícies relacionades

Recull de noticies de l'ASPCAT relacionades amb la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.