• Imprimeix

Promoció i prevenció

Les intervencions en promoció de la salut són prestacions i serveis dirigits a fomentar la salut de la població, l’envelliment saludable i l’equitat treballant en l’empoderament de les persones la població i el foment d’entorns saludables. Les intervencions en prevenció de la malaltia són actuacions dirigides a prevenir malalties concretes amb vacunes, aconsellament, cribratge i tractament precoç. "

 

Actualitat