• Imprimeix

Alcohol i altres drogues

Les actuacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues són un àmbit d’intervenció prioritària en les polítiques de salut pública. La finalitat és desenvolupar estratègies que creïn condicions per disminuir-ne el consum, minimitzar els riscos associats i disminuir significativament les conseqüències negatives resultants del consum, tant per a l’individu com per a la comunitat.

Per tant, el consum d’alcohol i altres drogues, i les complicacions que se’n deriven, és un problema de salut pública molt important, i prevenir-lo ha estat i és una prioritat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, s’implementen programes diferents en tots els àmbits d’actuació. Destaquem quatre projectes de prevenció de drogues desenvolupats en  el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP). Les Webs 2.0: elpep.info i laclara.info per a l’ús de  tecnologies de la comunicació per potenciar la difusió dels missatges preventius adreçats als joves. El  FITJOVE de prevenció de consum de drogues entre adolescents de 4t d’ESO (15 i 16 anys) a través de la promoció d’activitats esportives en instal·lacions de la comunitat. I el Programa Nits Q per a la prevenció dels problemes relacionats amb els consums de drogues en l’àmbit de la nit. 

En l’àmbit de serveis de salut, el programa Beveu Menys i programes de prevenció dels danys a tercers -com l’Embaràs sense alcohol, i A la feina, alcohol 0,0.

També s’ofereix tallers d’apoderament per gestionar preventivament els consums d’alcohol i drogues en famílies mitjançant el programa “Connecta amb els teus fills”. I finalment, el programa “A primera Línia” ,  estratègia socioeducativa d’intervenció adreçada a joves en situació de vulnerabilitat social i alt risc de conductes problemàtiques associades al consum de drogues, des de la perspectiva de la reducció de riscos i danys.

 

Més informació

  • Recursos per a professionals a Canal Drogues
  • Butlletí Canal Drogues

    Butlletí electrònic bimensual que ofereix als professionals noticies destacades, informació de programes, projectes internacionals i publicacions rellevants al voltant de l’epidemiologia, la prevenció, reducció de danys i tractament de les drogues del Canal Drogues

  • Hemeroteca Virtual de Drogues

    Aquesta biblioteca virtual és una eina de Canal Drogues creada  per facilitar a professionals i agents socials de l’àmbit de la prevenció, l’atenció i la normalització social relacionada amb les drogues, l’accés a materials educatius, de sensibilització, informatius i didàctics, i a documents per a la nostra formació permanent.

Data d'actualització:  07.03.2017