• Imprimeix

Prevenció i promoció de la salut mental

Segons l’Organització Mundial de Salut, la salut mental és un estat de benestar en el què l’individu té consciencia de les seves propis aptituds, és capaç d’afrontar les pressions normals de la vida, pot treballar de manera productiva i fructífera i és capaç de realitzar una contribució positiva a la comunitat. D’aquesta definició es desprèn que la salut mental forma la base del benestar i el funcionament efectiu de l’individu i la comunitat.

A més, la salut emocional (una de les dimensions de la salut mental) és un concepte positiu que no va directament lligat a la presència o l’absència de malaltia mental. És un concepte ampli relacionat amb la manera com ens sentim, pensem o actuem en el nostre dia a dia.

Actualment es comprèn la salut mental sota un marc biopsicosocial que obre la porta a la possibilitat d’intervenir de manera efectiva des del punt de vista de la promoció de la salut mental i la prevenció dels trastorns mentals.

En aquest marc, la Subdirecció General de Drogodependències desenvolupa programes de prevenció i promoció de la salut mental entre els quals destaquen el Programa Prescripció Social i Salut, el programa de benestar dels professionals sanitaris a l’entorn laboral i la monitorització de la salut mental positiva o benestar emocional amb la inclusió d’una escala que avalua el benestar a l’Enquesta de Salut de Catalunya.

Data d'actualització:  07.03.2017