• Imprimeix

Drogodependències

La Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya desenvolupa les línies estratègiques i d’actuació en les àrees de prevenció, assistència, reducció de danys i reinserció social relacionades amb el consum de drogues i els riscos associats. També, en prevenció i promoció de la salut mental. Totes les actuacions estan emmarcades en el Pla d’actuació en prevenció sobre drogues 2012-2016, en el Pla de salut de Catalunya, el Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP) i el Pla de salut i Pla director de salut mental i addiccions.

 

La Comissió Interdepartamental sobre Drogues és l’òrgan de treball per garantir l’abordatge transversal de les drogodependències entre els diferents departaments de la Generalitat i altres administracions i entitats del sector.